Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Alloplastyka PFC stawu kolanowego lewego

Zespolenie złamania kości ramiennej gwoździem środszpikowym

Artykuły

Rescue proceedings in bodily injuries – how to train?

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Autor: SEBASTIAN TOMASZ OCHENDUSZKA, PRZEMYSŁAW GUŁA, CZAROSŁAW KIJONKA
The Provincial Hospital No. 5 of St. Barbara in Sosnowiec, Poland Emergency Departament – Trauma Center
Head: Czarosław Kijonka MD

Slowa kluczowe: Advanced Trauma Life Support(ATLS), Prehospital Trauma Life Support(PHTLS), Trauma System, Trauma Training, Advanced Trauma Life Support(ATLS), Prehospital Trauma Life Support(PHTLS), Trauma System, Trauma Training

IC™ Value: 5.63

Ocena skuteczności i tolerancji leczenia imatynibem chorych na zaawansowane nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST)

Onkologia - medical project 3/2010

Autor: E. Starosławska(1), A. Chrzanowska-Kapica(1), A. Czerepińska(1), M. Mazurkiewicz(2) (1) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (2) Katedra i Zakład Onkologii, UM w Lublinie

Slowa kluczowe: GIST, imatynib, wyniki leczenia, toksyczność leczenia, imatynib, treatment findings, treatment toxicity.

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 257 KB

Zespół antyfosfolipidowy w przebiegu ciąży

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Autor: STEFAN SAJDAK, AGATA PALUCH, MAŁGORZATA KAMPIONI, KATARZYNA WÓJCICKA

Slowa kluczowe: zespół antyfosfolipidowy, ciąża, poronienia, ograniczone wzrastanie płodu wewnątrzmaciczne, stan przedrzucawkowy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 330 KB

Komórki dendrytyczne w immunoterapii raka jajnika

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2014

Autor: IWONA WERTEL, WIESŁAWA BEDNAREK, GRZEGORZ POLAK, JUSTYNA SURÓWKA, MONIKA KOSZŁA, JAN KOTARSKI

Slowa kluczowe: komórki dendrytyczne, rak jajnika, immunoterapia, DCs, ovarian cancer, immunotherapy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 152 KB

Analiza czynników prognostycznych u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca napromienianych paliatywnie

Onkologia - medical project 1/2009

Autor: Tomasz Walasek (1), Marian Reinfuss(1), Jerzy Jakubowicz (2), Piotr Skotnicki(3), Paweł Blecharz (4), Piotr Brandys (1)
(1) Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss
(2) Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr n. med. Jerzy Jakubowicz
(3) Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
(4) Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, paliatywna radioterapia, czynniki prognostyczne, non small cell lung cancer, palliative radiotherapy, prognostic factors

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 108 KB

Diagnostyka i leczenie raka szyjki macicy

Onkologia - medical project 4/2008

Autor: MARIUSZ BIDZIŃSKI
Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, diagnostyka, leczenie, cervical carcinoma, diagnostics, treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 124 KB

Rola radioterapii pooperacyjnej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 1/2009

Autor: Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz
Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, radioterapia pooperacyjna, non-microcellular lung cancer, postoperative radiotherapy

IC™ Value: 3.53Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB