Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Alloplastyka bezcementowa stawu biodrowego Corail/Duraloc

Zespolenie złamania patologicznego kości ramiennej gwoździem śródszpikowym

Artykuły

Aktywność fizyczna a zdrowie kobiet w starszym wieku

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 6/2011

Autor: Andrzej Knapik, Edward Saulicz, Ryszard Plinta, Michał Kuszewski

Slowa kluczowe: aktywność fizyczna, samoocena zdrowia

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 319 KB

Skuteczność paliatywnej teleradioterapii w stosunku do objawów związanych z miejscowym rozrostem niedrobnokomórkowego raka płuca. Analiza 1350 chorych

Onkologia - medical project 2/2009

Autor: Tomasz Walasek1, Marian Reinfuss1, Jerzy Jakubowicz2, Piotr Skotnicki3, Paweł Blecharz4, Marcin Hetnał1, Elżbieta Pluta1, Andrzej Kukiełka1, Piotr Brandys1
1 Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med.Marian Reinfuss
2 Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr n. med.Jerzy Jakubowicz
3 Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
4 Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, objawy, paliatywna teleradioterapia., NSCLC, symptoms, palliative teleradiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 116 KB

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego w przebiegu ciąży – opis przypadku

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2012

Autor: JOANNA HOŁODY-ZARĘBA, PIOTR KINALSKI, MACIEJ KINALSKI

Slowa kluczowe: wyrostek robaczkowy, ciąża, operacja

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 167 KB

Zespół sąsiedniego segmentu u chorych po spondylodezie kręgosłupa szyjnego

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2010

Autor: E. LIPIK, M. TĘSIOROWSKI, D. ZARZYCKI, P. RAJSKI Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: dyskopatia szyjna, choroba zwyrodnieniowa, spondylodeza szyjna, implant międzytrzonowy, proteza dyskowa, sztuczny dysk, usztywnienie kręgosłupa, artroplastyka szyjna, cervical discopathy, disk degeneration, cervical spondylodesis, intervertebral implant, artificial disk, spinal fusion, cervical arthroplasty

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 264 KB

Assessment of temporomandibular joint dysfunctions and the position of pelvis

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2013

Autor: Kulesa-Mrowiecka M., Sycz P., Zyznawska J., Jaworek M., Mańko G., Brzostek M.

Slowa kluczowe: stawy skroniowo-żuchwowe, ustawienie miednicy, bruksizm, temporomandibular joints, pelvic symmetry, bruxism

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 245 KB

Ocena wyników leczenia dyskopatii lędźwiowej z użyciem ekspandora międzykolczystego inSwing

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Autor: DANIEL ZARZYCKI, ANDRZEJ SMĘTKOWSKI, JOANNA LASOTA, PAWEŁ RADŁO, JAKUB ADAMCZYK
Katedra i Klinika Ortopedii Rehabilitacji Collegium Medicum UJ w Zakopanem
Kierownik prof. dr hab. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: dystraktor międzykolczysty, dyskopatia lędźwiowa, insWing, interspinous spacer, interspinpus device, interspinous decompression, lumbar disc disease

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 289 KB

Psychospołeczne czynniki ryzyka mogą stanowić przeszkodę w skutecznym operacyjnym leczeniu kręgosłupa

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Autor: MARTA KOŁŁĄTAJ, JAN DOBROGOWSKI
Zakład Badania i Leczenia Bólu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medium

Slowa kluczowe: model biopsychospołeczny, psychospołeczne czynniki ryzyka, chirurgia kręgosłupa, biopsychosocial model, psychosocial risk factors, spine surgery

IC™ Value: 5.63