Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Realloplastyka PFC stawu kolanowego prawego

Zespolenie złamania patologicznego kości ramiennej gwoździem śródszpikowym

Artykuły

Wertebroplastyka jako metoda leczenia złamań osteoporotycznych kręgosłupa

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2009

Autor: DANIEL ZARZYCKI, TOMASZ POTACZEK, MACIEJ TĘSIOROWSKI, KRZYSZTOF ŁOKAS
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medium UJ, Zakopane
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: wertebroplastyka, złamania kompresyjne, osteoporoza, vertebroplasty, compressive fractures, osteoporosis

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 188 KB

Częstość występowania urazów kończyn dolnych wśród uczniów szkoły baletowej

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2012

Autor: Dąbrowska Magdalena, Dąbrowska Jolanta, Gaździk Tadeusz Szymon

Slowa kluczowe: balet, urazy, kończyny dolne, fizjoterapia

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 336 KB

Rak jajnika – drogi poprawy efektywności leczenia

Onkologia - medical project 1/2007

Autor: ELŻBIETA KUTARSKA
Oddział Onkologii Ginekologicznej, Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Ordynator: dr n. med. Elżbieta Kutarska

Slowa kluczowe: rak jajnika, objawy, wykrywalność, markery, leczenie chirurgiczne, chemioterapia, Ovarian cancer, symptoms, markers, surgery, chemotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 145 KB

Współczesne podejście do leczenia operacyjnego skolioz

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2009

Autor: ROMAN NOWAK
Katedra i Oddział Kliniczny ŚUM
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Sosnowiec

Slowa kluczowe: skolioza, operacyjna stabilizacja i korekcja, usztywnienie kręgosłupa, implanty kręgosłupowe, scoliosis, surgical stabilization and correction, spinal fusion, spinal implants

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 540 KB

Czynniki ryzyka zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych u chorych po całkowitej alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2008

Autor: MARCIN NOLEWAJKA (1), TADEUSZ SZ. GAŹDZIK (1), PIOTR WIECZOREK (2)
(1) Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Ś. A. M. w Katowicach, WSS nr 5 w Sosnowcu
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sz. Gaździk
(2) Oddziaù Chirurgii Naczyń, WSS nr 5 w Sosnowcu
Kierownik: Dr n. med. Zbigniew Markiel

Slowa kluczowe: zakrzepica żylna, alloplastyka stawów, ultrasonografia układu żylnego, D-dimery, deep vein thrombosis, joint replacement, vein ultrasonography, D-dimer

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 172 KB

Profesor Jan Rudnik

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 1/2009

Autor: Dr n. med. Hanna Majewska-Zalewska
emeryt. Kierownik Kliniki Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,
Oddziału Terenowego im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju

Slowa kluczowe: -, -

IC™ Value: 3.53Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB

Traumatologia: tylko dla Judymów?

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Autor: LESZEK BRONGEL, JACEK LORKOWSKI
Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedry Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Department of Emergency Medicine and Multiple Injuries, 2-nd Chair of General Surgery Jagiellonian University College of Medicine in Cracow
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Danuta Karcz
Kierownik Kliniki: dr hab. med. Leszek Brongel

Slowa kluczowe: chirurgia urazowa, leczenie złamań, centra urazowe, ofiary wypadków, trauma surgery, fractures treatment, trauma centers, trauma victims

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB

Wielorzędowa tomografia komputerowa w guzach kości ze zwapnieniami w częściach miękkich na podstawie dwóch skrajnych przypadków

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Autor: JAN GŁOWACKI, EWA KLUCZEWSKA, SYLWIA TRZESZKOWSKA-ROTKEGEL, ZUZANNA JACKOWSKA, WOJCIECH SRAGA
Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13/15
Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska

Slowa kluczowe: wielorzędowa tomografia komputerowa, guzy kości, diagnostyka różnicowa, multilinear CT, bone tumor, differential diagnostics

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 232 KB