Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Repozycja i stabilizacja złamania Th12 z przeznasadową spongioplastyką

Alloplastyka PFC stawu kolanowego lewego

Artykuły

Nadtlenek wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydechowego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc leczonych N-acetylocysteiną w nebulizacji

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 3/2009

Autor: Rafał Łuczyński (1), Dariusz Nowak (2)
(1) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
Prezes Zarządu: mgr Marek Wójcikowski
(2) Zakład Fizjologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak

Slowa kluczowe: N-acetylocysteina, nebulizacja, POChP, nadtlenek wodoru, kondensat powietrza wydychanego, N-acetylocysteine, nebulisation, COPD, hydrogen peroxide, exhaled breath condensate

IC™ Value: 3.53

Próba optymalizacji postępowania w oparzeniach dróg oddechowych na podstawie 10 letnich doświadczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2008

Autor: WRÓBLEWSKI PIOTR(1), KAWECKI MAREK(1), GLIK JUSTYNA(1), NOWAK MARIUSZ(10, KOZIELSKI JERZY(1,2) (1) Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
(2) Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy Wydz. Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Slowa kluczowe: oparzenia, drogi oddechowe, anestezjologia, burns, respiratory tract, anaesthesiology

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 124 KB

Trudności diagnostyczne u chorego z raną kłutą serca

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2009

Autor: ZBIGNIEW LORENC, ALEKSANDER TARGOŃSKI, RAFAŁ HURAS, MIESZKO OPIŁKA
Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 Św. Barbary

Slowa kluczowe: penetrujący uraz serca, krwawienie z klatki piersiowej, drenaż klatki piersiowej, penetrating cardiac injury, chest bleeding, chest drainage

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 103 KB

Ocena wdrażania standardu opieki okołoporodowej w aspekcie „10 kroków do udanego karmienia piersią”

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2014

Autor: DANUTA MAŁAŃCZUK, PIOTR WOŹNIAK, EWA GULCZYŃSKA, BOGUSŁAWA RUDNICKA, BARBARA WROŃSKA, GRZEGORZ KRASOMSKI

Slowa kluczowe: karmienie piersią, standard opieki okołoporodowej, zalecenia dotyczące karmienia piersią, breastfeeding, perinatal care standards, recommendations for breasfeeding

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 214 KB

Porównanie patomechanizmu osteoporozy i skoliozy idiopatycznej na podstawie badania stężenia estradiolu i parathormonu u dziewczynek w wieku 11- 14 lat

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2009

Autor: ALEKSANDRA KULIS, JERZY JAŚKIEWICZ
Zakład Fizykoterapii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

Slowa kluczowe: skolioza, osteoporoza, hormony, dziewczynki, scoliosis, osteoporosis, hormones, girls

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 140 KB

Wpływ ćwiczeń oraz suplementacji kreatyną na mięśnie odpowiadające za stabilizację głęboką kręgosłupa lędźwiowego u pacjentów po pierwszorazowej microdiscectomii (doniesienie wstępne)

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2010

Autor: WOJCIECH SKROBOT (1), WOJCIECH WASILEWSKI (2), KRZYSZTOF DĘBSKI (3), JOLANTA SZAMOTULSKA (1), WIESŁAW ZIÓŁKOWSKI (4,5), WIESŁAWA NYKA (6), JAROSŁAW CIECHOMSKI (7), ANDRZEJ ZAWADZKI (8), ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON (1), STANISŁAW BAKUŁA (6), BEATA ŻMUDZIŃSKA (4), WOJCIECH KLOC (9)
(1) Katedra Rehabilitacji Zakład Fizjoterapii Akademii Medycznej Gdańsk
(2) Oddział Neurochirurgii, Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
(3) Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika Gdańsk
(4) Zakład Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańsk
(5) Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Akademii Medycznej Gdańsk
(6) Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej Gdańsk
(7) Klinika Osteopatii i Rehabilitacji Poznań
(8) Oddział Neurologii Specjalistyczny Szpital w Starogardzie Gdańskim
(9) Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Slowa kluczowe: keratyna, kręgosłup lędźwiowy, microdiscectomia, creatine, lumbar spine, microdiscectomy

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 176 KB

Analiza położnicza porodów ciąż bliźniaczych w materiale Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w latach 2004-2008.

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2010

Autor: ALEKSANDRA WIECZOREK, STANISŁAW SOBANTKA, JACEK BŁASZCZYK, BEATA RZEPKOWSKA-MISIAK, GRZEGORZ KRASOMSKI

Slowa kluczowe: poród, ciąża bliźniacza, cesarskie cięcie, delivery, twin pregnancy, cesarean section

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 223 KB