Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Wprowadzenie Prof. dr hab.n.med. Tadeusza Gaździka

Resekcja kręgu klinowego Th12. Korekcja kyfoskoliozy wrodzonej ze stabilizacją przeznasadową

Artykuły

Ocena tolerancji i skuteczności radioterapii i radiochemioterapii u chorych ze wznową miejscową raka żołądka

Onkologia - medical project 2/2007

Autor: BOŻENA CIEŚLAR, IWONA WZIĘTEK, HUBERT URBAŃCZYK, JERZY WYDMAŃSKI
Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski

Slowa kluczowe: rak żołądka, wznowa, radioterapia, radiochemioterapia., gastric cancer, recurrence, radiotherapy, chemoradiothrapy.

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 117 KB

Późne macierzyństwo

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2012

Autor: KATARZYNA OLSZAK-WĄSIK, WIOLETTA ROZMUS-WARCHOLIŃSKA, AGATA WŁOCH, BARTOSZ CZUBA, KRZYSZTOF SODOWSKI, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA, ANITA OLEJEK

Slowa kluczowe: ciąża, wiek matki, wyniki

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 153 KB

Współistnienie torbielakogruczolakoraka śluzowego wyrostka robaczkowego z śluzakiem rzekomym otrzewnej. Opis przypadku

Onkologia - medical project 1/2012

Autor: Wiesława Bednarek, Małgorzata Sobstyl, Marcin Bobiński, Dorota Teresińska

Slowa kluczowe: śluzak rzekomy otrzewnej, torbielakogruczolakorak, wyrostek robaczkowy, HIPEC

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 240 KB

Wtórne nowotwory lite po leczeniu chłoniaka Hodgkina – opis przypadku

Onkologia - medical project 4/2009

Autor: Elżbieta Wojtyna-Dziedzic (1), G. Stopyra (1), Maria Mazurkiewicz (2)
(1) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie Dyrektor: Dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska (2) Katedra i Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Slowa kluczowe: wtórne nowotwory, choroba Hodgkina, późne następstwa leczenia, second malignancy, Hodgkin’s lymphoma, late effect of treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 99 KB

Postępowanie fizykalne w osteoporozie pomenopauzalnej – przegląd badań

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2015

Autor: MAGDALENA WEBER-RAJEK, KATARZYNA CIECHANOWSKA

Slowa kluczowe: osteoporoza; postępowanie fizykalne, osteoporosis; physical treatment

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 131 KB