Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Alloplastyka bezcementowa stawu biodrowego Corail/Ultima

Zespolenie wieloodłamowego złamania kości udowej gwoździem śródszpikowym

Artykuły

Diagnostyka prenatalna rzadkiego przypadku wynicowania steku

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2017

Autor: Anna Wójtowicz, Małgorzata Baka-Ostrowska, Katarzyna Pośpiech-Gąsior, Małgorzata Zembala-Szczerba, Hubert Huras

Slowa kluczowe: ultrasonografia; płód; ciąża; wynicowanie steku, ultrasound; fetus; pregnancy; cloacal exstrophy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 189 KBStreszczenie / Pełny tekst | 185 KB

Postępowanie w urazach czaszkowo-mózgowych w praktyce oddziału ratunkowego

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2008

Autor: P. GUŁA(1), D. LARYSZ(2), M. KOSZOWSKA(1), S. KWIATKOWSKI(3), M. KAŁUŻNA(4), J. PISAREK(4)
(1) Szpitalny Oddział Ratunkowy WSS Nr 5 w Sosnowcu
(2) Katedra i Klinika Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(3) Oddział Neurochirurgii USD w Krakowie
(4) Wydział Lekarski – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Slowa kluczowe: algorytm diagnostyczny, uraz czaszkowo-mózgowy, szpitalny oddział ratunkowy, diagnostic algorithm, craniocerebral trauma, hospital emergency department

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 574 KB

Analiza czynników prognostycznych u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca napromienianych paliatywnie

Onkologia - medical project 1/2009

Autor: Tomasz Walasek (1), Marian Reinfuss(1), Jerzy Jakubowicz (2), Piotr Skotnicki(3), Paweł Blecharz (4), Piotr Brandys (1)
(1) Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss
(2) Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr n. med. Jerzy Jakubowicz
(3) Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
(4) Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, paliatywna radioterapia, czynniki prognostyczne, non small cell lung cancer, palliative radiotherapy, prognostic factors

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 108 KB

Zespół antyfosfolipidowy w przebiegu ciąży

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Autor: STEFAN SAJDAK, AGATA PALUCH, MAŁGORZATA KAMPIONI, KATARZYNA WÓJCICKA

Slowa kluczowe: zespół antyfosfolipidowy, ciąża, poronienia, ograniczone wzrastanie płodu wewnątrzmaciczne, stan przedrzucawkowy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 330 KB

Postępy w diagnostyce niedrobnokomórkowego raka płuca

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 2/2009

Autor: Marcin Zieliński
Oddział Torakochirurgiczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Publicznego Chorób Płuc im. Olgierda Sokołowskiego w Zakopanem
Ordynator Oddziału: dr hab. n. med.Marcin Zieliński

Slowa kluczowe: niedrobno komórkowy rak płuc, EBUS, EUS, non-small cell lung carcinoma, EBUS, EUS

IC™ Value: 3.53Streszczenie / Pełny tekst | 98 KB

Obraz populacyjny, kliniczny i mikroskopowy oraz wyniki leczenia i czynniki prognostyczne w grupie chorych na guza liściastego piersi

Onkologia - medical project 1/2013

Autor: Jerzy Władysław Mituś, Marian Reinfuss, Piotr Skotnicki, Paweł Blecharz, Jerzy Jakubowicz, Wojciech Wysocki

Slowa kluczowe: guz liściasty piersi, wyniki leczenia, czynniki prognostyczne, tumor phyllodes of the breast, treatment outcomes, prognostic factors

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 167 KB

Radiologiczna diagnostyka różnicowa schorzeń przodostopia

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2008

Autor: MARCIN P. DZIANACH
Zakład Radiologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: dr hab. med. Piotr Sosnowski

Slowa kluczowe: przodostopie, ultrasonografia, rezonans magnetyczny; nerwiak, złamanie zmęczeniowe, forefoot, ultrasound, MR imaging; neuroma, stress fracture

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 720 KB

Olbrzymi torbielakogruczolak śluzowy jajnika u 74-letniej pacjentki – opis przypadku

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2013

Autor: DOBROSŁAWA L. SIKORA-SZCZĘŚNIAK, GRZEGORZ SZCZĘŚNIAK, WACŁAW SIKORA

Slowa kluczowe: torbielakogruczolak śluzowy jajnika; leczenie operacyjne, ovarian cystadenoma mucinosum; surgery

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 157 KB