Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Zespolenie złamania kości udowej gwoździem śródszpikowym

Zespolenie śródszpikowe torbieli kości udowej gwoździem blokowanym

Artykuły

Wybrane problemy przedoperacyjnej diagnostyki chorych na naciekającego zrazikowego raka piersi

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2009

Autor: PIOTR SKOTNICKI (1), JANUSZ RYŚ (2), ELŻBIETA ŁUCZYŃSKA (3), PAWEŁ BLECHARZ (4), JERZY JAKUBOWICZ (4)
(1) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
(2) Zakład Patologii Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: doc. dr hab. med. Janusz Ryś
(3) Zakład Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie Kierownik: dr med. Elżbieta Łuczyńska
(4) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

Slowa kluczowe: naciekający rak zrazikowy piersi, diagnostyka przedoperacyjna, infiltrating lobular breast cancer, preoperative diagnostics

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 90 KB

Ocena skuteczności zastosowania karbetocyny (Pabal) w profilaktyce krwotoków po cięciach cesarskich wykonanych w trybie naglącym – doniesienie wstępne

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2009

Autor: JAROSŁAW KALINKA (1), MAŁGORZATA LIPIŃSKA (2), MARCIN SERAFIN (2), MARIA PROŚNIEWSKA (2), PAWEŁ KRAJEWSKI (3)
(1) Pracownia Medycznych i Środowiskowych Zagrożeń Ciąży, Klinika Perinatologii, I Katedry Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
(2) Klinika Perinatologii, I Katedry Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: p.o. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka
(3) Oddział Neonatologiczny, Klinika Perinatologii I Katedry Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: dr n. med. Anita Hudzik

Slowa kluczowe: karbetocyna, krwotok poporodowy, atonia macicy, wskazania naglące do cięcia cesarskiego, carbetocin, postpartum haemorrhage, uterine atony

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB

Zatorowość płucna w przebiegu raka żołądka

Onkologia - medical project 2/2011

Autor: Ziółkowska Ewa, Biedka Marta, Wiśniewski Tomasz, Makarewicz Adrianna, Makarewicz Roman, Żmuda Elżbieta

Slowa kluczowe: zator, chemioterapia, rak żołądka

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 240 KB

Podstawy mini-inwazyjnej chirurgii stopy*

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 5/2011

Autor: M. De Prado, P. L. Ripoll, P. Golanó

Slowa kluczowe: foot, ankle, surgery, percutaneous, mini-invasive, mini-incision

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 350 KB

Postępowanie fizjoterapeutyczne po obrażeniach tkanek miękkich stawu skokowo-goleniowego

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2008

Autor: ANDRZEJ CZAMARA
Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu

Slowa kluczowe: fizjoterapia w obrażeniach stawu skokowo-goleniowego, rehabilitacja, staw skokowo-goleniowy, Physiotherapy in injuries of tarsal-crural joint, rehabilitation, tarsal-crural joint

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 835 KB

Poszanowanie autonomii pacjentki w zakresie udzielania przez nią zgody na zabiegi medyczne

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2009

Autor: JOANNA HABERKO (1), BARTOSZ PAWELCZYK (2)
(1) Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Koch
(2) Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
Kierownik: Prof. dr hab. Zdzisław Kędzia

Slowa kluczowe: autonomia woli, zgoda na zabieg medyczny, sprzeciw, autonomy of will, consent to medical operation/treatment, objection

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB

Sprawozdanie z XXIII Europejskiego Kongresu Medycyny Perinatalnej, Paryż 13-16 czerwca 2012 r.

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2012

Autor: ALFRED REROŃ, KRZYSZTOF RYTLEWSKI, HUBERT HURAS, KATARZYNA KUŚMIERSKA-URBAN, PIOTR OSSOWSKI, DOMINIKA STETTNER, MAREK SAJEWICZ

Slowa kluczowe: Medycyna Perinatalna, Europejski Kongres, Pary¿ 2012

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 163 KB